5 αρχές για τον καθορισμό των σωστών προτεραιοτήτων


  • Επιλέξτε το μέλλον και όχι το παρελθόν.

  • Εστιάστε στις ευκαιρίες και όχι στα προβλήματα.

  • Επιλέξτε τη δική σας κατεύθυνση, αντί να ακολουθείτε και να κάνετε ότι κάνουν οι άλλοι.

  • Στοχεύστε ψηλά, σε κάτι που θα κάνει τη διαφορά, αντί για κάτι που είναι εύκολο να το κάνετε.

  • Καθορίστε τι είναι πιο σημαντικό για εσάς, βάζοντας σε προτεραιότητα την υγεία.

Tags

christmas-hat-png-transparent-images-268794_edited.png