ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (Airbnb,Booking)

Ασφαλίστε το βραχυπρόθεσμης μίσθωσης ακίνητό σας με ολοκληρωμένα ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα με ευρύ φάσμα ασφαλιστικών καλύψεων. 

arrow-down-navigation.gif