ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Ευέλικτα προγράμματα νοσοκομειακής & πρωτοβάθμιας περίθαλψης με δυνατότητα προσαρμογής στις δικές σας ανάγκες προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

arrow-down-navigation.gif
 
axa.png
logo.png
logo.png
 

Συνδυάστε παροχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, σε ένα ενιαίο κεφάλαιο για όλα τ...

Μελετώντας προσεκτικά τις εξελίξεις στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και αξιολογώντας τις ιδιαίτερες α...

Medical Prime, εξασφαλίστε πλήρη κάλυψη, όσον αφορά στην Πρόληψη, τη Νοσοκομειακή και Εξωνοσοκομειακ...

Medical Select, μια ολοκληρωμένη πρόταση για την κάλυψη της υγείας σας σε αποκλειστική συνεργασία με...

 H Generali σχεδίασε το καινοτόμο πρόγραμμα Health Keeper, που δίνει έμφαση στην πρόληψη και παρέχει...

Please reload

 

Το πρόγραμμα υγείας Mediσυν 3 απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν μια ολοκληρωμένη και προσιτή ασφά...

Το πρόγραμμα Mediσυν Care σας θωρακίζει με ένα μεγάλο εύρος εξωνοσοκομειακών παροχών, πρωτοβάθμιας π...

Please reload

 

Η Ευρωπαϊκή πίστη στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την ικανοποίηση των αναγκών σας, παρουσία...

Στην Ευρωπαϊκή Πίστη η προστασία και η ασφάλεια της υγείας της οικογένειας είναι υψίστης σημασίας με...

Please reload

AV-asfalisi

Ληλαντίων 3, Χαλκίδα 34100