ασφάλιση αστικής ευθύνης.jpg

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Εξασφαλίστε δαπάνες όπως δικαστικά έξοδα ή/και αποζημιώσεις αξιώσεων τρίτων οι οποίες οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις σας.

arrow-down-navigation.gif
 

Επικοινωνήστε και ενημερωθείτε για τις καλύψεις και τις προϋποθέσεις εντελώς Δωρεάν!