Καλύπτονται στα συμβόλαια κατοικίας και επιχειρήσεων οι υλικές ζημιές από πτώση δέντρων;


Η απάντηση είναι Ναι. Στα περισσότερα ασφαλιστικά προγράμματα περιουσίας όλων των εταιριών, η κάλυψη "Πτώση Δέντρων/Στύλων" υπάρχει στα συμβόλαια περιουσίας, κατοικιών και επιχειρήσεων, για υλικές ζημιές που αφορούν σε κτίριο και περιεχόμενο.

Αποζημιώνονται ζημιές που θα προκληθούν από την πτώση δέντρων, κλαδιών, καλωδίων ηλεκτρικού ρεύματος/τηλεφωνίας λόγω έντονων καιρικών/φυσικών φαινομένων ή και από κάθε άλλο τυχαίο γεγονός με την προϋπόθεση να προβλέπεται στο συμβόλαιο με όρους και παροχές πάντοτε ανάλογα το συμβόλαιο.

Πολύ σημαντική κάλυψη παροχών των συμβολαίων περιουσίας και ιδιαίτερα σε ακίνητα που βρίσκονται πλησίον δέντρων, μέσα σε αυλές αλλά και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.