top of page
Αναζήτηση

Interamerican: Προγράμματα αγροτικής ασφάλισης (κτίρια, θερμοκήπια, εξοπλισμός, αστική ευθύνη κ.α.)Ως αγροτικός τομέας αν και αποτελείτε ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομίας, απασχολώντας χιλιάδες ανθρώπους και συνεισφέροντας στην τοπική ανάπτυξη και αειφορία, ωστόσο, αντιμετωπίζετε διάφορους κινδύνους και προκλήσεις που μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική σας σταθερότητα και ασφάλεια ως αγρότες.


Δείτε παρακάτω τα προγράμματα αγρότικης ασφάλισης της Interamerican, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κινδύνων, επιτρέποντας σας να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες και απρόβλεπτες καταστάσεις με ασφάλεια και σιγουριά:Ασφάλιση Αγροτικών Κτιρίων


Η εταιρία σας προσφέρει τη δυνατότητα να καλύψειτε τα κτίρια της αγροτικής σας μονάδας καθώς και το περιεχόμενό τους, ασφαλίζοντας γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια όπως:


 • Αγροτικές κατοικίες

 • Αποθήκες

 • Στέγαστρα

 • Ψυκτικοί θάλαμοι

 • Στάβλοι

 • Χοιροστάσια

 • Πτηνοτροφικές μονάδες

 • Συσκευαστήρια

 • Πατητήρια

 • Ελαιοτριβεία

 • Μύλοι

 • Σιλό

 • Σιταποθήκες

Καλύψεις


 • Πυρκαγιά, κεραυνός, δάσος

 • Καπνός (η κάλυψη αφορά ζημιές που προέρχονται από πυρκαγιά που τυχόν θα προκληθεί στην ίδια την οικοδομή ή σε εφαπτόμενες οικοδομές)

 • Έκρηξη

 • Ίδιες ζημιές λέβητα

 • Πρόσκρουση οχήματος / Πτώση αεροσκάφους

 • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

 • Καταιγίδα, θύελλα, Πλημμύρα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός, Διαρροή/θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης και αποχέτευσης

 • Πράξεις βίας (τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, Κακόβουλες ενέργειες)

 • Διαρροή/θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης και αποχέτευσης

 • Κλοπή μετά από διάρρηξη/ληστεία περιεχομένου

 • Ζημιές στο κτίριο από την προσπάθεια κλοπής/ληστείας

 • Θραύση τζαμιών/καθρεπτών

 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης, πλημμύρας, καταιγίδας, θύελλας και διαρροής/θραύσης σωληνώσεων

 • Αστική ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης, πλημμύρας, καταιγίδας, θύελλας και διαρροής/θραύσης σωληνώσεων

 • Έξοδα καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων, αποκομιδής ερειπίων μετά από ζημιά

 • Έξοδα πυρόσβεσης και ελαχιστοποίησης ζημιάς

 • Αμοιβές μηχανικών/αρχιτεκτόνων και έξοδα έκδοσης αδειών

 • Έξοδα μεταστέγασης σε άλλο χώρο μετά την επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου

 • Διακοπή λειτουργίας επιχείρησης (για μέγιστη περίοδο αποζημίωσης 90 ημερών) Ημερήσια αποζημίωση η οποία περιλαμβάνει: ενοίκιο, μισθούς υπαλλήλων και επίδομα επιχειρηματία

 • Κάλυψη νεοαποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων

 • ΣεισμόςΠυρκαγιά ή/ και έκρηξη ή/και καθίζηση του εδάφους ή/και κατολίσθηση ή/και παλιρροϊκό κύμα (τσουνάμι) συνέπεια Σεισμού


Ασφάλιση Θερμοκηπίων


Οι καλύψεις του προγράμματος ασφάλισης θερμοκηπίου αφορούν:

 • Το κτίριο

 • Τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (συστήματα άρδευσης, ψύξης, σκίασης, θέρμανσης, αερισμού & λίπανσης)

 • Τον εξοπλισμό γραφείων, βοηθητικών χώρων & αποθηκευτικών χώρων καθώς και οι χώροι επεξεργασίας, συσκευασίας και αποθήκευσης

 • Τα εμπορεύματα ή/ και οι πρώτες ύλες ή/και τα υλικά συσκευασίας που ανήκουν στο ασφαλισμένο θερμοκήπιο και βρίσκονται εντός των κτιρίων


Καλύψεις


 • Πυρκαγιά, κεραυνός, πυρκαγιά από δάσος

 • Ζημιές από έκρηξη, καπνό

 • Ζημιές από πρόσκρουση οχημάτων τρίτων, πτώση αεροσκαφών, πτώση δένδρων/κλαδιών/στύλων

 • Αστική Ευθύνη πυρκαγιάς και έκρηξης έναντι τρίτων ιδιοκτησιών

 • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

 • Ζημιές από πράξεις βίας (τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες

 • Έξοδα καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων συνέπεια επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου

 • Έξοδα αδειών και αμοιβές για μηχανικούς συνέπεια επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου

 • Έξοδα περιορισμού και ελαχιστοποίησης της ζημιάς

 • Όρος προστασίας υπασφάλισης

 • Ζημιές από πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιονόπτωση και παγετό

 • Κλοπή μετά από διάρρηξη και/ή ληστεία ζημιές κλέπτη στο κτίριο

 • Ζημιές από τους διαρρήκτες στην προσπάθεια παραβίασης

 • Ζημιές από διαρροή ή/και θραύση σωληνώσεων ύδρευσης/ άρδευσης, θέρμανσης, ψύξης, αποχέτευσης, αυτόματης πυρόσβεσης

 • Κάλυψη νεοαποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων

 • Διακοπή Λειτουργίας επιχείρησης


 • Προαιρετικά: Σεισμός, Κατολίσθηση / Καθίζηση του εδάφους και παλιρροϊκό κύμα (τσουνάμι) συνέπεια σεισμού


Ασφάλιση Αγροτικών Μηχανημάτων


1) Αγροτικά Μηχανήματα «εν υπαίθρω», Κάλυψη του Πάγιου εξοπλισμού της αγροτικής σας επιχειρηματικότητας.


Καλύπτονται τα αγροτικά σας μηχανήματά τα οποία λειτουργούν και εκτελούν εργασίες «εν υπαίθρω» για τυχόν ζημιές στα ίδια τα μηχανήματα, «Κατά Παντός Κινδύνου Μηχανολογικού Εξοπλισμού», που θα οφείλονται ενδεικτικά σε αιτίες όπως:

 • Αδεξιότητα

 • Αμέλεια χειριστή ή απροσεξία

 • Κεραυνό

 • Σεισμό

 • Πυρκαγιά

 • Πλημμύρα

 • Κατολίσθηση

 • Καταιγίδα

 • Κλοπή

 • Φυσικά φαινόμενα (νερό, υγρασία, χαλάζι, παγετός)

 • Κακόβουλες ενέργειες τρίτων


2) Μηχανήματα Αγροτικής Παραγωγής- Επεξεργασίας-Συσκευασίας

Κάλυψη του Πάγιου εξοπλισμού σας για τα στεγασμένα μηχανήματα επεξεργασίας των Αγροτικών Προϊόντων καθώς και για τα μηχανήματα παραγωγής και συσκευασίας των παραγόμενων προϊόντων.


Σας Παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη από οποιαδήποτε αιφνίδια και απρόοπτη ζημιά ή απώλεια προκληθεί στο μηχάνημα σας και θα οφείλεται ενδεικτικά σε αιτίες που ακολουθούν.

Υπάρχει και δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης των μηχανημάτων για απώλεια κερδών λόγω μηχανικής βλάβης.


Eνδεικτικές καλύψεις:

 • Αδεξιότητα

 • Αμέλεια χειριστή ή απροσεξία

 • Κεραυνό

 • Σεισμό

 • Πυρκαγιά

 • Πλημμύρα

 • Κατολίσθηση

 • Καταιγίδα

 • Κλοπή

 • Φυσικά φαινόμενα (νερό, υγρασία, χαλάζι, παγετός)

 • Κακόβουλες ενέργειες τρίτων


Αστικές Ευθύνες Αγροτικής Μονάδας


1) Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης


Πρόγραμμα που καλύπτει τρίτους (επισκέπτες, προμηθευτές κ.λπ.) για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές από ατύχημα που μπορεί να συμβεί στις αγροτικές σας εγκαταστάσεις (θερμοκήπια, συσκευαστήρια, κλπ). Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εργοδότη Σας δίνεται η δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης της Γενικής Αστικής Ευθύνης για τους Εργαζόμενους της αγροτικής σας μονάδας σε περίπτωση σωματικών βλαβών συνεπεία εργατικού ατυχήματος. 2) Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος

Σας παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης έναντι αξιώσεων τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές οι οποίες μπορεί να προκύψουν από τη χρήση και από οποιοδήποτε ελάττωμα του συσκευασμένου αγροτικού σας προϊόντος το οποίο διατέθηκε στα πλαίσια της εμπορικής αγροτικής σας δραστηριότητας. Καλύπτει σωματικές βλάβες ή θάνατο ή/και υλικές ζημιές, που θα προκληθούν από τη χρήση ελαττωματικού προϊόντος.Κεφάλαια Γενικής Αστικής Ευθύνης και Αστική Ευθύνη Προϊόντος μετά από επιλογή σας

Α' Β' Γ'

 • Σωματικές βλάβες ενός ατόμου €150.000 €250.000 €550.000

 • Υλικές Ζημιές €150.000 €250.000 €550.000

 • Ομαδικό ατύχημα €300.000 €500.000 €1.000.000

 • Ανώτατο όριο ευθύνης €600.000 €1.000.000 €1.500.000


Κεφάλαια Αστικής Ευθύνης Εργοδότη μετά από επιλογή σας

Α' Β' Γ'

 • Σωματικές βλάβες ενός ατόμου €75.000 €125.000 €250.000

 • Ομαδικό ατύχημα €150.000 €250.000 €500.000

 • Ανώτατο όριο ευθύνης €300.000 €500.000 €750.000Ασφάλιση Μεταφορών


Πρόγραμμα που καλύπτει προϊόντα που μεταφέρονται από την Αγροτική σας επιχειρηματική δραστηριότητα νωπά, κατεψυγμένα, συσκευασμένα ή χύμα, για ζημιά ή απώλεια που θα συμβεί κατά τη μεταφορά χερσαία, θαλάσσια ή αεροπορική μεταφορά τους εντός Ελλάδος ή προς χώρες του εξωτερικού. Υπάρχει δυνατότητα συμπληρωματικής κάλυψης για πόλεμο (πλην χερσαίων μεταφορών) και για απεργίες.
Ζητήστε προσφορά!

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Bình luận

Đã xếp hạng 0/5 sao.
Chưa có xếp hạng

Thêm điểm xếp hạng
Αντίγραφο του Αντίγραφο του Αντίγραφο του Gold and Black Minimalist Monogram Personal Logo
bottom of page