Αναζήτηση

Generali: Πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Φαρμακείων


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ιδιοκτήτη φαρμακείου/ φαρμακοποιό, και καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους και εγκαταστάσεις της επιχείρησης.


Επαγγελματική ευθύνη αναφορικά με τη διάθεση φαρμάκων, την εκτέλεση ιατρικών συνταγών και την παρασκευή ιδιοσκευασμάτων.

Ευθύνη που προέρχεται από την ύπαρξη εργαστηρίου, υπό τον όρο ότι δεν είναι εξοπλισμένο για βιομηχανική παραγωγή.

Προσωπική αστική ευθύνη του κάθε διπλωματούχου φαρμακοποιού, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας του.

Συμπεριλαμβάνονται:


Ευθύνη από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων, λειτουργία ανελκυστήρων, επιγραφές και φόρτωση/ εκφόρτωση.Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις


Εργοδοτική ευθύνη


Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται οι:


Πελάτες, προμηθευτές.


Ασφαλισμένα Κεφάλαια


Σωματικές βλάβες κατ’ άτομο 25.000€ 50.000€ 100.000€ 150.000€ 200.000€

Υλικές ζημιές κατά περιστατικό 15.000€ 30.000€ 50.000€ 100.000€ 100.000€

Ομαδικό ατύχημα 50.000€ 100.000€ 150.000€ 250.000€ 300.000€

Ανώτατο αθροιστικό Όριο 100.000€ 200.000€ 300.000€ 500.000€ 600.000€
Ζητήστε προσφορά!

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων
Αντίγραφο του Αντίγραφο του Gold and Black Minimalist Monogram Personal Logo (1).gif