Πρόταση οικογενειακού πακέτου ασφάλισης!


H AV-asfalisi σας προτείνει ένα πακέτο ασφάλισης το οποίο καλύπτει την Οικογένειά σας παρέχοντας κάλυψη Κατοικίας, Πρωτοβάθμιας περίθαλψης αλλά και Νομικής Προστασίας σε πολύ χαμηλό κόστος!

Παροχές

Κατοικία

100τ.μ

Κτίριο: 100.000€

Περιεχόμενο: 25.000€

Εταιρία: Generali

Πρόγραμμα: Home Made

Ζημιές στο κτίριο

Από αιτίες όπως: πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος, φυσικές καταστροφές, διαρροή, κεραυνό, έκρηξη από κάθε αιτία, διάρρηξη, κακόβουλες και τρομοκρατικές ενέργειες, κλοπή κ.α.

Σωληνώσεις

Υδραυλικές και αποχετευτικές σωληνώσεις , σωληνώσεις κλιματισμού, σωληνώσεις θέρμανσης και ο λέβητας κεντρικής θέρμανσης κ.α.

Περιφερειακά

Περιφερειακές δομές όπως η πισίνα, το γκαράζ, οι πέργκολες, ο ηλιακός θερμοσίφωνας, τα φωτοβολταϊκά συστήματα κ.α.

Περιεχόμενο

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα κ.α.

Προαιρετικά κάλυψη περιεχομένου ιδιαίτερης αξίας (πολύτιμα αντικείμενα, τιμαλφή, κοσμήματα, έργα τέχνης κ.α.).

Περισσότερα...

Κόστος: 133€/έτος ή 66,5€/εξάμηνο

Οικογενειακή Πρωτοβάθμια περίθαλψη

Εταιρία: CNP Ζωής

Πρόγραμμα: MEDkey Plus

Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις


 • Ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου 15%.

 • Κάλυψη 100% με χρήση ταμείου.

 • Δυνατότητα διενέργειας γαστροσκόπησης, κολονοσκόπησης καθώς και την τυχόν λήψη βιοψίας, με προνομιακούς όρους.

​Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις

Παρέχεται απεριόριστος αριθμός ιατρικών επισκέψεων σε συνεργαζόμενους γιατρούς, σε εξωτερικά ιατρεία Νοσηλευτικών ιδρυμάτων, Πολυϊατρείων & Ιδιωτικών ιατρείων.

Συμμετοχή του ασφαλισμένου στις ιατρικές επισκέψεις:


 • Σε γιατρούς του δικτύου 10 €

Επείγοντα περιστατικά (σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα)

 • Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες.

Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Χειρουργός, Παιδίατρος.

 • Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις έως του ποσού των 300€/περιστατικό.

Περισσότερα...Οικογένεια 3μελής

242€/έτος ή 121€/εξάμηνο

Νομική Προστασία Οικογένειας

Εταιρία: ARAG

Η Νομική Προστασία της Οικογενείας παρέχει στον ασφαλισμένο και στην οικογένειά του εξασφάλιση στην ιδιωτική του ζωή καθώς και στην επαγγελματική με την ιδιότητά του σαν εργαζομένου.

Η ασφαλιστική Προστασία παρέχεται:

 • Για την άσκηση αξιώσεων αποζημιώσεως βάσει διατάξεων νόμων περί αστικής ευθύνης δηλ. αν ο ασφαλισμένος ή τα μέλη της οικογενείας υποστούν σωματικές βλάβες, υλικές ή περιουσιακές ζημιές που αφορούν την κύρια κατοικία ή την εξοχική εφόσον έχει δηλωθεί και θέλουν να στραφούν για αποζημίωση εναντίον του υπαιτίου τρίτου.

 • Για την υπεράσπιση ενώπιον δικαστηρίων λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση εξ αμελείας ποινικών διατάξεων. Στην επαγγελματική δραστηριότητα σαν εργαζόμενου με εξαρτημένη σχέση εργασίας (υπάλληλος, εργάτης), στις διαφορές του με στον εργοδότη, στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και στην παροχή υπηρεσιών με «μπλοκάκι».

 • Στις διαφορές που προκύπτουν με τα ασφαλιστικά ταμεία.

 • Στις διαφορές από ενοχικές συμβάσεις της καθημερινής ζωής. Η Νομική Προστασία ενοχικών συμβάσεων περιλαμβάνει τόσο την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημιώσεως έναντι τρίτων όσο και την απόκρουση απαιτήσεων.

 • Στις διαφορές που προκύπτουν από την κύρια κατοικία του ασφαλισμένου, ή την εξοχική. Στις διαφορές με την ασφαλιστική του εταιρία από συμβόλαια ζωής, πυρός, κλοπής, σεισμού κλπ.

 • Νομική προστασία αποζημιώσεως. Αξιώσεις αποζημιώσεως μπορεί να προκύψουν για τον πατέρα, την μητέρα ή τα παιδιά στην καθημερινή ζωή σαν πεζού, οδηγού ποδηλάτου ή κατά την χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς. Κατά την επίσκεψη σε γνωστούς, φίλους ή σε δημόσια οικήματα, κατά την επίσκεψη στον γιατρό, στον τόπο εργασίας μας ή στις διακοπές.

Περισσότερα...


Κόστος: 100€/έτος ή 50€/εξάμηνο

Συνολικό κόστος προγραμμάτων (πακέτο)


475€/έτος ή 237,5€/εξάμηνο!