Αγκαλιάστε τη ζωή, φοράτε πάντα ζώνη ασφαλείας (Video)