Ιατρικό Κέντρο Αθηνών: Πνευμονική Εμβολή (Video)


O Αλέξανδρος Βίσκος, Πνευμονολόγος, Διευθυντής Πνευμονολογικού Τμήματος στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την πνευμονική εμβολή.

christmas-hat-png-transparent-images-268794_edited.png