Ευρωπαϊκή Πίστη: Πρόγραμμα ασφάλισης ενοικιαζόμενων κατοικιών (AirBnB)


Η Ευρωπαϊκή Πίστη, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες που δημιουργεί αυτή η νέα μορφή τουριστικής εκμετάλλευσης του ακινήτου σας, παρέχει ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα Ασφάλισης Πυρός & Αστικής Ευθύνης Τουριστικής Κατοικίας από Ιδιώτες.

Καλύψεις

 • Πυρκαγιά – Πτώση Κεραυνού

 • Πυρκαγιά από δάσος, συστάδες δέντρων, θάμνους, χόρτα

 • Ζημιές από Καπνό • Ευρεία Έκρηξη / Έκρηξη Λέβητα

 • Πτώση Αεροσκαφών και αντικείμενα από αυτά

 • Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων

 • Τρομοκρατικές Ενέργειες

 • Στάσεις, Απεργίες, Πολιτικές Ταραχές, Οχλαγωγίες

 • Κακόβουλες Ενέργειες

 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός

 • Διάρρηξη ή Υπερχείλιση δεξαμενών και/ή σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού & αποχετεύσεις

 • Κλοπή ή ζημία περιεχομένου από διάρρηξη ή ληστεία

 • Ζημιές στο κτίριο συνεπεία Κλοπής δια Ρήξεως έως 2.000 € ανά γεγονός και ετησίως

 • Βραχυκύκλωμα έως 2.000 € ανά γεγονός και ετησίως (καλύπτονται ηλεκτρικοί πίνακες, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρικές συσκευές)

 • Θραύση Κρυστάλλων θυρών-παραθύρων-καθρεπτών σε Α’ κίνδυνο έως 1.500 € ανά γεγονός και ετησίως

 • Αστική Ευθύνη έναντι γειτονικών κτιρίων& Μισθωτή συνεπεία Πυρκαγιάς έως το 50.000 € ανά γεγονός και ετησίως

 • Εκκαθάριση Συντριμμάτων έως 5.000 € ανά γεγονός και ετησίως

 • Έξοδα Πυρόσβεσης έως το 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά γεγονός και ετησίως

 • Έξοδα Περιορισμού & Ελαχιστοποίησης της ζημίας έως το 10% της συνολικής ζημιάς

 • Όρος Πρόνοιας έως το 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου

 • Απώλεια Εισοδήματος Ενοικίου συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων έως 1.000 € ανά βδομάδα και για περίοδο μέχρι τρεις (3) μήνες

Προαιρετικά

 • Σεισμός και/ή πυρκαγιά από σεισμό (κτίριο και/ή περιεχόμενο)

Γενικής Αστική Ευθύνη

Kαλύπτεται η από τον Νόμο προβλεπόμενη Αστική Ευθύνη του εκάστοτε ιδιοκτήτη διαμερίσματος για Σωματικές Βλάβες και/ή Υλικές Ζημίες που θα προκληθούν σε τρίτους από αμέλεια και/ή παράλειψή του, αποκλειστικά και μόνο από την λειτουργία των χώρων του διαμερίσματος ή μονοκατοικίας , κατά την χρήση του ως ενοικιαζόμενο μέσω AIRBNB και μέχρι των κάτωθι ορίων ασφάλισης :

Διαμέρισμα

1. Σωματικές Βλάβες κατά άτομο > 30.000€

2. Υλικές Ζημιές σε περιουσία τρίτων κατά ατύχημα και ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων > 5.000€

3. Ανώτατο όριο αποζημίωσης κατά γεγονός (Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές) > 60.000€

4. Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης > 120.000€

Μονοκατοικία

1. Σωματικές Βλάβες κατά άτομο > 100.000€

2. Υλικές Ζημιές σε περιουσία τρίτων κατά ατύχημα και ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων > 50.000€

3. Ανώτατο όριο αποζημίωσης κατά γεγονός (Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές) > 200.000€

4. Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης > 250.000€

Ζητήστε προσφορά!