Ευρωπαϊκή πίστη: Πρόγραμμα εξωνοσοκομειακής περίθαλψης - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 100


Η Ευρωπαϊκή πίστη στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την ικανοποίηση των αναγκών σας, παρουσίαζει το πλήρες εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 100.

Συγκεκριμένα καλύπτονται:

Διαγνωστικές Εξετάσεις

  • Σε συμβεβλημένα Διαγνωστικά κέντρα σε ολόκληρη την Ελλάδα, χωρίς καμία συμμετοχή του Ασφαλισμένου.

Ιατρικές επισκέψεις

  • Σε ιατρεία συμβεβλημένων ιατρών σε ολόκληρη την Ελλάδα χωρίς καμία συμμετοχή του Ασφαλισμένου. ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ

  • Σε ιατρεία μη συμβεβλημένων ιατρών. Παρέχεται όταν δεν υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα από το αντίστοιχο Δίκτυο Συμβεβλημένων Ιατρών.

  • Κατ’ οίκον ιατρικές επισκέψεις από συμβεβλημένους ιατρούς. Η κάλυψη ισχύει για το λεκανοπέδιο Αττικής και τις πρωτεύουσες των νομών. ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ. Με συμμετοχή του Ασφαλισμένου € 18

  • Κατ’ οίκον ιατρικές επισκέψεις Μη συμβεβλημένων ιατρών.

Ετήσιο check-up

Το ετήσιο check-up, ανάλογα με την ηλικία του Ασφαλισμένου περιλαμβάνει:

Παιδιά του 1 μηνός έως 19 ετών

Γενική αίματος - Γενική ούρων - Σάκχαρο - Χοληστερίνη - ΤΚΕ - Σίδηρος ορού - Φερριτίνη

Άνδρες 20-34 ετών

Γενική αίματος - Γενική ούρων - Σάκχαρο - Ουρία - Ουρικό οξύ - Χοληστερόλη - Κρεατινίνη - Ηλεκτροκαρδιογράφημα - Ακτινογραφία θώρακος

Γυναίκες 20-34 ετών

Γενική αίματος - Γενική ούρων - Σάκχαρο – Ουρία - Ουρικό οξύ - Χοληστερόλη - Κρεατινίνη - Ηλεκτροκαρδιογράφημα - Ακτινογραφία θώρακος - Pap test

Άνδρες 34-50 ετών

Γενική αίματος - Γενική ούρων - Σάκχαρο - Ουρία - Ουρικό οξύ - Χοληστερόλη - Κρεατινίνη - Ηλεκτροκαρδιογράφημα - Ακτινογραφία θώρακος - Test κόπωσης (μετά τα 40) - P.S.A. (μετά τα 45) Γυναίκες 34-50 ετών

Γενική αίματος - Γενική ούρων - Σάκχαρο - Ουρία - Ουρικό οξύ - Χοληστερόλη - Κρεατινίνη - Ηλεκτροκαρδιογράφημα - Ακτινογραφία θώρακος - Pap test - Μαστογραφία (μετά τα 40)

Άνδρες άνω των 50 ετών

Γενική αίματος - Γενική ούρων - Σάκχαρο - Ουρία - Ουρικό οξύ - Χοληστερόλη - Κρεατινίνη -Οφθαλμολογική εξέταση - Εξέταση ακοής - Οφθαλμολογική εξέταση - Ακτινογραφία θώρακος - Εξέταση ακοής - Test κόπωσης – P.S.A.

Γυναίκες άνω των 50 ετών

Γενική αίματος - Γενική ούρων - Σάκχαρο - Ουρία - Ουρικό οξύ - Χοληστερόλη - Κρεατινίνη - Οφθαλμολογική εξέταση - Ηλεκτροκαρδιογράφημα - Εξέταση ακοής - Ακτινογραφία θώρακος - Pap test – Μαστογραφία.