Ιατρικό Κέντρο Αθηνών: Βασικά συμπτώματα, τρόποι πρόληψης και θεραπευτική αντιμετώπιση της κολπικής