Ευρωπαϊκή πίστη: Συνταξιοδοτικό - αποταμιευτικό πρόγραμμα "EASYPENSION"

Η Ευρωπαϊκή Πίστη δημιούργησε το "EASYPENSION", ένα πολύ προσιτό πρόγραμμα Συνταξιοδότησης προσφέροντας καταβολή σύνταξης, εξασφαλίζοντας σε εσάς και την οικογένειά σας το επιθυμητό βιοτικό επίπεδο, απολαμβάνοντας τους «κόπους μιας ζωής»!

Το πρόγραμμα σας προσφέρει

  • Μηνιαία σύνταξη που έχει καθοριστεί για 20 έτη, στην αρχή κάθε μήνα, μετά τη λήξη της περιόδου καταβολής των ασφαλίστρων.

  • Συνταξιοδότηση σε οποιαδήποτε ηλικία επιλέξετε (ελάχιστη διάρκεια τα 10 χρόνια).

  • Τη δυνατότητα αντί της μηνιαίας σύνταξης, να σας καταβληθεί το αναλογούν εφάπαξ ποσό.

  • Δικαίωμα εγγυημένης εξαγοράς της σύνταξης (εφάπαξ) όχι μόνο πριν αλλά και μετά την έναρξη της συνταξιοδότησης.

  • Δυνατότητα απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων και άμεσης καταβολής σύνταξης σε περίπτωση αναπηρίας από ασθένεια η ατύχημα, αν συμβεί πριν την κανονική συνταξιοδότηση.

  • Σε περίπτωση απώλειας ζωής πριν την έναρξη της συνταξιοδότησης, να επιστρέφονται στην οικογένειά σας τα ασφάλιστρα της βασικής ασφάλισης που καταβλήθηκαν.

  • Σε περίπτωση απώλειας ζωής μετά την έναρξη της συνταξιοδότησης και πριν τη συμπλήρωση 20 ετών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης, η Εταιρία να καταβάλλει στους οριζόμενους δικαιούχους τη μηνιαία σύνταξη, στην αρχή κάθε μήνα που έπεται της ημερομηνίας απώλειας ζωής και μέχρι τη συμπλήρωση 20 ετών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης στον ασφαλιζόμενο.

  • Ενίσχυση του συνταξιοδοτικού κεφαλαίου με τις επιστροφές του Ασφαλιστικού Γονέα.

Τα ασφάλιστρα που καταβάλετε παραμένουν σταθερά (χωρίς αυξήσεις)!

Παράδειγμα αποταμίευσης

Είστε 40 ετών θέλετε σύνταξη στα 67 και μπορείτε να αποταμιεύετε 100,57€ το μήνα (σταθερό ασφάλιστρο επί 27 έτη), έχετε τα εξής αποτελέσματα:

- εγγυημένη μηνιαία σύνταξη 165€ Χ 12 μήνες Χ 20 χρόνια = το σύνολο εγγυημένων συντάξεων 39.600€

ενώ θα έχετε καταβάλλει όλα αυτά τα χρόνια 100,57€ Χ 12 μήνες Χ 27 έτη = σύνολο ασφαλίστρων 32.585€

Άρα θα έχετε εγγυημένο οικονομικό όφελος 7.015€ δηλαδή απόδοση αποταμίευσης 21,5% (!!!) και όλα αυτά χωρίς να υπολογιστούν οι επιστροφές του ασφαλιστικού γονέα, που με ελάχιστη επιστροφή έστω 50€ τον χρόνο (Χ 26 έτη) είναι άλλα 1.300€ πρόσθετο όφελος !...

Ζητήστε προσφορά!

christmas-hat-png-transparent-images-268794_edited.png