Ευρωπαϊκή Πίστη: Family Care - Μια πράξη ευθύνης (Video)


Εξασφαλίστε τους απαραίτητους πόρους επιβίωσης στην οικογένειά σας σε περίπτωση απροσδόκητου γεγονότος, με το σύστημα ολοκληρωμένης προστασίας οικογένειας “Family Care”.

Παροχές

  • Μηνιαίο εισόδημα μέχρι και 2000€ μέχρι τη λήξη του προγράμματος

  • Καταβολή εφάπαξ ποσού, για τις άμεσες υποχρεώσεις της, ίσο με το δεκαπλάσιο του μηνιαίου εισοδήματος

Επίσης, παρέχεται στον ασφαλισμένο σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας (ΜΟΑ) του από ασθένεια ή ατύχημα, μηνιαία σύνταξη μέχρι τη λήξη του προγράμματος και απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων, με την ασφάλιση να συνεχίζεται κανονικά!

Το “Family Care” αποτελεί μία πράξη ευθύνης και αγάπης. Με την απόκτηση του προγράμματος, ο ασφαλισμένος μπορεί να αισθάνεται σίγουρος πως ότι κι αν συμβεί, η Ευρωπαϊκή Πίστη θα φροντίσει η οικογένειά του να λαμβάνει ένα σταθερό, μηνιαίο κεφάλαιο για την επιβίωσή της.

Είσοδος στο πρόγραμμα 20-55 ετών.

Λήξη τα 65 έτη.

Δείτε το παρακάτω video: