Ευρωπαϊκή πίστη: Αποταμιευτικό - Επενδυτικό πρόγραμμα - Safe invest


"Safe invest", ένα απόλυτα ασφαλές επενδυτικό πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Πίστη ανταποκρινόμενο στην ανάγκη επένδυσης των χρημάτων σας, με τον πλέον εγγυημένο και αποδοτικό τρόπο, παρέχοντας σας ολική προστασία των χρημάτων, αλλά και εγγυημένη απόδοση 2% μέχρι και για 15 έτη! (κανένας φορέας δεν δίνει εγγύηση αποτελεσμάτων για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα)

Μέσω του προγράμματος σας παρέχεται:

 • Καταβολή στη λήξη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου κεφαλαίου (εγγυημένου ποσού στη λήξη) στον ίδιο τον ασφαλιζόμενο.

 • Καταβολή στους οριζόμενους δικαιούχους της αξίας εξαγοράς, σε περίπτωση απώλειας ζωής πριν από τη λήξη του συμβολαίου.

 • Εγγυημένη αξία εξαγοράς του συμβολαίου, μετά την πάροδο του ενός έτους.

 • Συμμετοχή στην υπεραπόδοση που προέρχεται από την επένδυση του μαθηματικού αποθέματος.

 • Διάρκεια ασφάλισης 10 - 15 έτη

Τα ασφάλιστρα, ή αλλιώς το ποσό που επιθυμείτε να επενδύσετε 2.500€ - 160.000€, καταβάλλονται εφάπαξ στην έναρξη του συμβολαίου.

Απόδοση επένδυσης - αποταμίευσης ενδεικτικά:

 • Ποσό καταβολής 160.000 € για 15 έτη, εγγυημένο ποσό στη λήξη 200.000 €

 • Ποσό καταβολής 120.000 € για 15 έτη, εγγυημένο ποσό στη λήξη 150.000 €

 • Ποσό καταβολής 100.000 € για 15 έτη, εγγυημένο ποσό στη λήξη 125.000 €

 • Ποσό καταβολής 50.000 € για 15 έτη, εγγυημένο ποσό στη λήξη 62.500 €

 • Ποσό καταβολής 10.000 € για 15 έτη, εγγυημένο ποσό στη λήξη 12.400 €

 • Ποσό καταβολής 5.000 € για 15 έτη, εγγυημένο ποσό στη λήξη 6.160 €

 • Ποσό καταβολής 3.000 € για 15 έτη, εγγυημένο ποσό στη λήξη 3.690 €

Ζητήστε προσφορά!