Ευρωπαϊκή πίστη: Ευέλικτα αποταμιευτικά - συνταξιοδοτικά προγράμματα

Το Σύστημα Συνταξιοδότησης της Ευρωπαϊκής Πίστης, αποτελείται από σύγχρονα προγράμματα αποταμίευσης στα οποία έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε:

 • Το ποσό της σύνταξής που επιθυμείτε

 • Το χρόνο συνταξιοδότησης

 • Τον τρόπο καταβολής (ισόβια ή ορισμένης διάρκειας ή εφάπαξ ποσό)

Πρόκειται για αποταμιευτικά προγράμματα (συνταξιοδοτική αποταμίευση) των οποίων οι καταθέσεις επιστρέφονται στην οικογένειά σας σε περίπτωση που δεν θεμελιώσετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Δείτε παρακάτω:

Προγράμματα

- Ισόβια σύνταξη (ή εγγυημένο εφάπαξ)

 • με Σταθερό ετήσιο ασφάλιστρο

 • με 15ετή (μετά την έναρξη της Συνταξιοδότησης) εγγύηση μεταβίβασής της στους δικαιούχους σε περίπτωση θανάτου

- Ισόβια σύνταξη (ή εγγυημένο εφάπαξ)

 • με Εφάπαξ ασφάλιστρο

 • με 15ετή (μετά την έναρξη της Συνταξιοδότησης) εγγύηση μεταβίβασής της στους δικαιούχους σε περίπτωση θανάτου

- Ισόβια σύνταξη (ή εγγυημένο εφάπαξ)

 • με Αυξανόμενο 3% ετήσιο ασφάλιστρο

 • με 15ετή (μετά την έναρξη της Συνταξιοδότησης) εγγύηση μεταβίβασής της στους δικαιούχους σε περίπτωση θανάτου

- Ισόβια σύνταξη (Άμεσης συνταξιοδότησης)

 • με Εφάπαξ ετήσιο ασφάλιστρο

 • με 15ετή (μετά την έναρξη της Συνταξιοδότησης) εγγύηση μεταβίβασής της στους δικαιούχους σε περίπτωση θανάτου

- Προνομιακή αποταμίευση SAFE INVEST

Εγγυημένο εφάπαξ κεφάλαιο (ή προαιρετικά - μετατροπή σε σύνταξη)

 • με Εφάπαξ ασφάλιστρο

 • με προνομιακό επιτόκιο 2%

Ζητήστε προσφορά και μάθετε περισσότερα για το Ιδιωτικό Σύστημα Συνταξιοδότησης & Αποταμίευσης!

Προσφορά Safe Invest!

christmas-hat-png-transparent-images-268794_edited.png