top of page
Αναζήτηση

Τι είναι τα περίφημα Lloyd's of London;


Το Lloyd’s είναι η κορυφαία εξειδικευμένη ασφαλιστική αγορά του κόσμου, με δραστηριότητα σε περισσότερες από 200 χώρες και κτήσεις παγκοσμίως. Συχνά ασφαλίζουν πρώτοι σύνθετους και εξειδικευμένους κινδύνους από πετρελαιοπηγές και αιολικά πάρκα μέχρι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες και διαστημικά λεωφορεία.

Συνδυάζουν μια εξαιρετική συγκέντρωση εμπειρίας και ταλέντου εξειδικευμένων ασφαλίσεων, συνοδευόμενη από εξαιρετικές οικονομικές αξιολογήσεις, η οποία καλύπτει ολόκληρη την αγορά.


Η ιστορία του Lloyd's Το Lloyd’s ξεκίνησε από ένα καφενείο τον 17ο αιώνα παρέχοντας ασφάλιση για τις ραγδαία αναπτυσσόμενες θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές. Με την ανάδυση νέων αγορών οι εργασίες εξελίχθηκαν, περιλαμβάνοντας νέες τεχνολογίες και εισάγοντας νέα καινοτόμα είδη κάλυψης. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.lloyds.com/history για περισσότερες πληροφορίες.


Παγκόσμια κάλυψη Σήμερα το Lloyd’s παρέχει κάλυψη στο 96% των εταιρειών του δείκτη FTSE1 και το 87% των εταιρειών του δείκτη Dow Jones industrial average. Επιπλέον, 12 από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες του κόσμου και 62 από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου καλύπτονται ασφαλιστικά στα Lloyd’s. Το Lloyd’s δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 200 χώρες και κτήσεις παγκοσμίως. Επεκτείνει την παρουσία του σε αναδυόμενες αγορές όπως η Κίνα, η Λατινική Αμερική, η Ινδία και η Μέση Ανατολή. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.lloyds.com/lloyds-around-the-world για περισσότερες πληροφορίες.


Οικονομικές επιδόσεις

Το 2009, το Lloyd’s είχε κέρδη προ φόρων της τάξης των £3.868 εκ.5. O τρέχων λόγος συνολικών εξόδων προς ασφάλιστρα (combined ratio) του Lloyd’s είναι 86,1%. Πρόκειται για μια σημαντική επίδοση στο πλαίσιο δύσκολων οικονομικών συγκυριών η οποία αντικατοπτρίζει τη συνεχή πειθαρχία στην ανάληψη κινδύνων, την ανάκτηση της εμπιστοσύνης στις χρηματοοικονομικές αγορές και την απουσία σοβαρών καταστροφικών απωλειών. Στα τέλη του 2009, τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία του Lloyd’s ανέρχονταν σε πάνω από £2 δις7.


Η στρατηγική, η ισχύς και οι αξιολογήσεις

Όραμά του είναι να αποτελεί την αγορά επιλογής αγοραστών και πωλητών ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων για την πρόσβαση και εμπορία εξειδικευμένων κινδύνων περιουσίας και ατυχημάτων. Η στρατηγική του Lloyd’s για το 2010-2012 συνοψίζει τις κυριότερες δραστηριότητες για την εκπλήρωση του στρατηγικού οράματος και των κυριότερων προτεραιοτήτων του Lloyd’s για την αγορά και το Corporation για τα επόμενα τρία χρόνια. Η μοναδική κεφαλαιακή διάρθρωση του Lloyd’s, η οποία συχνά αναφέρεται ως “αλυσίδα ασφαλείας”, παρέχει εξαιρετική οικονομική ασφάλεια στους ασφαλισμένους και οικονομική απόδοση στα μέλη. Το Lloyd’s έχει αξιολογηθεί στο επίπεδο A+ από τη Fitch Ratings και τη Standard & Poor’s και στο A από την A.M Best. Οι αξιολογήσεις της οικονομικής ισχύος του Lloyd’s ισχύουν για κάθε ασφαλιστήριο που εκδίδεται από κάθε συνδικάτο ασφαλιστών στο Lloyd’s από το 1993.


Πώς λειτουργεί το Lloyd’s

Η αγορά του Lloyd’s περιλαμβάνει μια εξαιρετικής συγκέντρωσης εμπειρία ασφαλίσεων και ευέλικτων διαθέσιμων κεφαλαίων. Πρόκειται για ένα δυναμικό περιβάλλον με πολλούς διαφορετικούς συμμετόχους.


Συμβαλλόμενοι

Ζητούν ασφαλιστική κάλυψη.


Επιχειρήσεις, οργανισμοί, άλλες ασφαλιστικές εταιρείες και άτομα ανά τον κόσμο θέλουν να προστατευτούν από κινδύνους που ενδέχεται να τους επηρεάσουν. Προσεγγίζουν κάποιον μεσίτη και εξηγούν τις ατομικές ανάγκες τους.


Μεσίτες

Τοποθετούν τους κινδύνους. Το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων του Lloyd’s τοποθετείται με τη βοήθεια κάποιου μεσίτη. Επιπλέον της εποπτείας από την εθνική ρυθμιστική αρχή τους, οι μεσίτες πρέπει επίσης να πληρούν τα δικά του κριτήρια καταλληλότητας.


Συνδικάτα (κοινοπραξίες ασφαλιστών) Ασφαλίζουν τους κινδύνους. Οι ασφαλιστές αποφασίζουν ποιους κινδύνους θα ασφαλίσει ένα συνδικάτο και με ποιους όρους. Μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του Lloyd’s διεξάγεται στην Αίθουσα Ασφαλίσεων, όπου λαμβάνουν χώρα διαπραγματεύσεις πρόσωπο με πρόσωπο με μεσίτες σχετικά με τους κινδύνους που θέλουν να διαθέσουν στο Lloyd’s. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009, η αγορά του Lloyd’s αποτελούνταν από 84 κοινοπραξίες ασφαλιστών.


Διαχειριστικοί πράκτορες Διαχειρίζονται τα συνδικάτα. Πρόκειται για εταιρείες οι οποίες ιδρύθηκαν για τη διαχείριση ενός ή περισσότερων συνδικάτων. Ο διαχειριστικός πράκτορας απασχολεί το προσωπικό ασφαλίσεων και ασκεί την καθημερινή διαχείριση της υποδομής και των δραστηριοτήτων ενός συνδικάτου. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009, η αγορά του Lloyd’s αποτελούνταν από 51 διαχειριστικούς πράκτορες.


Corporation of Lloyd’s

Υποστηρίζει την αγορά. Το Corporation επιβλέπει και υποστηρίζει την αγορά και προωθεί το Lloyd’s ανά τον κόσμο. Αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό του κεφαλαίου που πρέπει να παρέχουν τα μέλη για τη στήριξη των προτεινόμενων από αυτά ασφαλίσεων, τη συνεργασία με τη διοίκηση συνδικάτων με κακή απόδοση για τη βελτίωση των επιδόσεων, την παροχή οικονομικής και κανονιστικής ενημέρωσης για την αγορά του Lloyd’s, τη διαχείριση και ανάπτυξη του παγκόσμιου δικτύου αδειών του Lloyd’s και της επωνυμίας Lloyd’s.


Μέλη

Παρέχουν το κεφάλαιο. Τα μέλη του Lloyd’s παρέχουν το κεφάλαιο για τη στήριξη των ασφαλίσεων των συνδικάτων. Τα μέλη περιλαμβάνουν μερικούς από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους και εταιρείες του κόσμου, εισηγμένους στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, καθώς και ιδιώτες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.Ετικέτες:

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων
Αντίγραφο του Αντίγραφο του Αντίγραφο του Gold and Black Minimalist Monogram Personal Logo
bottom of page