Έναρξη τηλεόρασης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών "ΙΑΤΡΙΚΟ TV" (Video)


Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών έχει προχωρήσει στη δημιουργία ενός τηλεοπτικού καναλιού, του «ΙΑΤΡΙΚΟ TV».

Το συγκεκριμένο τηλεοπτικό κανάλι θα μεταδίδεται ταυτόχρονα σε όλες τις κλινικές του Ομίλου από τις οθόνες των χώρων αναμονής και τις οθόνες των δωματίων νοσηλείας, όπως επίσης και στα ψηφιακά μέσα του Ομίλου.

christmas-hat-png-transparent-images-268794_edited.png