Πρόταση πακέτου ασφάλισης ζωής & νοσοκομειακών επιδομάτων - Life On!H AV-asfalisi με σκοπό την εξασφάλιση της οικογένειάς σας και όχι μόνο, σας προτείνει στο νέο σύστημα ασφάλισης υγείας - ζωής της Generali, Life On, ένα πακέτο ασφάλισης ζωής από ατύχημα ή ασθένεια, Πρόληψης, Επιδόματος νοσηλείας και Χειρουργικού επιδόματος σε πολύ χαμηλό κόστος!

Το πακέτο αφορά ασφαλισμένο 35 ετών.ΚαλύψειςΑσφάλιση Ζωής


50.000€ που θα λάβουν οι Δικαιούχοι σε περίπτωση θανάτου από Ασθένεια ή Ατύχημα.Θάνατος από Ατύχημα (Επιπλέον της "Ασφάλισης ζωής")


50.000€ που θα λάβουν οι Δικαιούχοι σε περίπτωση θανάτου από Ατύχημα προσθέτοντας και την παραπάνω ασφάλιση ζωής (100.000€).

Διπλασιάζεται σε περίπτωση θανάτου από τροχαίο ατύχημα (150.000€).
Πρόληψη (Check up)


Κάλυψη Standart

Ενήλικες

19 εξετάσεις, 1 φορά τον χρόνο

(Γενική Αίματος, ΤΚΕ, Σάκχαρο, Χοληστερίνη, HDL, LDL, Ουρία, Ουρικό Οξύ, Τριγλυκερίδια, Κρεατινίνη Ορού, SGOT, SGPT, γ-GT, Ολικά Λευκώματα, Αλκααλική Φωσφατάση, Γενική Ούρων, Καρδιολογική Εξέταση, Καρδιογράφημα Απλό, Τεστ Παπανικολάου για Γυναίκες ή PSA για Άντρες)
Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα

  • 50 €/ ημέρα νοσηλείας

Για κάθε ημέρα νοσηλείας, με ανώτατο όριο τις 360 ημέρες. Διπλασιάζεται σε 5 περιπτώσεις νοσηλείας για διάστημα έως 30 ημέρες. Καταβάλλεται και ως επίδομα ανάρρωσης μετά τη νοσηλεία και τοκετού.Χειρουργικό Επίδομα

  • 1.500€

Ποσοστό του ασφαλισμένου κεφαλαίου σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης εντός νοσοκομείου, ανάλογα με τη βαρύτητα της χειρουργικής επέμβασης.
Κόστος 43€/μήνα!


Ζητήστε αναλυτική προσφορά και μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες ή σχεδιάστε το δικό σας πρόγραμμα μέσα από πολλές επιπλέον επιλογές εδώ!