Πρόταση πακέτου ασφάλισης ζωής & Μόνιμης ή Mερικής ολικής ανικανότητας για εργασία - Life On!


H AV-asfalisi με σκοπό την εξασφάλιση της οικογένειάς σας και όχι μόνο, σας προτείνει στο νέο σύστημα ασφάλισης υγείας - ζωής της Generali, Life On, ένα πακέτο ασφάλισης ζωής από ατύχημα ή ασθένεια, Πρόληψης, Μόνιμης ολικής ανικανότητας για εργασία από ασθένεια ή ατύχημα και Μερικής ανικανότητας από ατύχημα σε πολύ χαμηλό κόστος!


Το πακέτο αφορά ασφαλισμένο 35 ετών.ΚαλύψειςΠρόληψη (Check up)


Κάλυψη Basic


Ενήλικες


Γενική αίματος, Σάκχαρο, Χοληστερίνη, HDL, LDL, Ουρία, Κρεατινίνη, SGOT, SGPT, Γενική ούρων, Ηλεκτροκαρδιογράφημα.Ασφάλιση Ζωής


50.000€ που θα λάβουν οι Δικαιούχοι σε περίπτωση θανάτου από Ασθένεια ή Ατύχημα.Μόνιμη Ολική Ανικανότητα για εργασία από Ασθένεια ή Ατύχημα


50.000€ καταβολή του ασφαλισμένου κεφαλαίου σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητάς σας για εργασία από ατύχημα ή ασθένεια.


Διπλασιάζεται σε περίπτωση ολικής ανικανότητας από τροχαίο ατύχημα (100.000€).Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα για εργασία από Ατύχημα


50.000€ καταβολή του ασφαλισμένου κεφαλαίου σε περίπτωση μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητάς σας για εργασία από ατύχημα.


Η Μερική ανικανότητα ορίζεται από την Ανατομική ή Λειτουργική Απώλεια σε όργανο/α ή μέλος/η και η αποζημίωση καθορίζεται με την άθροιση των ποσοστών που αναλογούν σε κάθε μία βλάβη.


Διπλασιάζεται το ασφαλισμένο κεφάλαιο ολικής ανικανότητας ή το ποσοστό μερικής σε περίπτωση που οφείλεται σε τροχαίο ατύχημα.Στην περίπτωση ολικής ανικανότητας για εργασία από ατύχημα τα κεφάλαια των 2 καλύψεων προστίθενται.Κόστος 38€/μήνα!


Ζητήστε αναλυτική προσφορά και μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες ή σχεδιάστε το δικό σας πρόγραμμα μέσα από πολλές επιπλέον επιλογές εδώ!