top of page
Αναζήτηση

ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική: Αστική ευθύνη συνεπεία συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων


Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική, προσφέρει το πρόγραμμα ασφάλισης Αστικής Ευθύνης συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στα 145€/έτος/όχημα!

Δείτε παρακάτω τις καλύψεις σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. και τον υπ’αριθμ. Νόμο 4685/2020:Καλύψεις


Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζομένου και των προστηθέντων του για ζημίες που πιθανώς προξενήσετε σε τρίτους (ήτοι σωματική βλάβη, θάνατο ή/και υλική ζημιά) και στο περιβάλλον, συνεπεία ατυχήματος που θα λάβει χώρα με υπαιτιότητα σας και των προστηθέντων σας μόνο κατά την εκτέλεση των εργασιών συλλογής και εγχώριας οδικής μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων με κωδικούς που αναφέρονται ρητά στο συμβόλαιο.


Καλύπτεται επίσης η ευθύνη κατά τη διάρκεια φόρτωσης και εκφόρτωσης.  • Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές ανά γεγονός 100.000 €

  • Ανώτατο Ετήσιο όριο 100.000 €Για στόλο άνω των πέντε (5) οχημάτων και εφόσον πρόκειται για την ίδια επιχείρηση η τιμολόγηση γίνεται κατά περίπτωση.

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Αντίγραφο του Αντίγραφο του Αντίγραφο του Gold and Black Minimalist Monogram Personal Logo
bottom of page