Ευρωπαϊκή πίστη: Πρόσκαιρη Ασφάλιση Απώλειας Ζωής


Αποκτήστε προστατεύοντας τους αγαπημένους σας το πρόγραμμα Πρόσκαιρη Ασφάλισης Ζωής της Ευρωπαϊκής Πίστης!


Με τη συγκεκριμένη παροχή, η Εταιρία αναλαμβάνει για εσάς την υποχρέωση, σε περίπτωση απώλειας ζωής από οποιαδήποτε αιτία, να καταβάλει στους δικαιούχους που θα έχετε εσείς ορίσει, το συμφωνηθέν κεφάλαιο.Χαρακτηριστικά προγράμματος


  • Ελάχιστο ασφαλισμένο κεφάλαιο € 10.000

  • Μέγιστο ασφαλισμένο κεφάλαιο : €150.000

  • Διάρκεια συμβολαίου 10-33 έτη

  • Τα ασφάλιστρα παραμένουν σταθερά!


Προαιρετικές καλύψεις


  • Κάλυψη σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα του ασφαλισμένου.
Ζητήστε προσφορά!

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων