Ευρωπαϊκή Πίστη: Πρόγραμμα Ασφάλισης Αυτοκινήτου - VIP 2

Ολοκληρωμένη προστασία του οχήματός σας για εσάς που επιθυμείτε την πλήρη κάλυψή σας, με δυνατότητα προσαρμογής στις δικές σας ανάγκες, VIP 2!Καλύψεις


 • Σωματικές Βλάβες τρίτων και επιβαινόντων 1.220.000€ ανά θύμα

 • Υλικές Ζημιές τρίτων 1.220.000€ ανά ατύχημα

 • Επέκταση Αστικής Ευθύνης εντός φυλασσομένων χώρων

 • Προστασία Β/Μ και ζημιές από Ανασφάλιστο όχημα

 • Φροντίδα Ατυχήματος

 • Ρυμούλκηση συνεπεία Ατυχήματος

 • Φωτιά και Τρομοκρατικές ενέργειες

 • Κλοπή Ολική και Μερική

 • Κακόβουλες Ενέργειες

 • Φυσικά Φαινόμενα & Χαλάζι

 • Πολιτικοί Κίνδυνοι

 • Τροχαίο Προσωπικό Ατύχημα

 • Νομική Προστασία


Προαιρετικές καλύψεις


 • Θραύση κρυστάλλων χωρίς απαλλαγή

 • Θραύση κρυστάλλων με απαλλαγή

 • Οδική και ταξιδιωτική βοήθεια

 • Αντικατάσταση οχήματος

 • Αστική ευθύνη μετάδοσης φωτιάς

 • Ίδιες Ζημιές με 3 επιλογές απαλλαγήςΖητήστε προσφορά!