Ευρωπαϊκή Πίστη: Προγράμματα ασφάλισης σκάφους - ΡΟΤΑ1, ΡΟΤΑ2


Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ έχει σχεδιάσει για εσάς, για ασφαλή ταξίδια σε πολύ προσιτό κόστος, τα ευέλικτα προγράμματα ασφάλισης σκαφών ΡΟΤΑ1 & ΡΟΤΑ2 καλύπτοντας τις πραγματικές σας ανάγκες. Δείτε παρακάτω!ΡΟΤΑ1 - Καλύψεις

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΛΥΨΗ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)


Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη των ασφαλιζομένων για ποσά που αποκλειστικά αυτοί θα υποχρεωθούν νομίμως να καταβάλλουν σε τρίτους κατά τη διάρκεια μετακίνησης και κυκλοφορίας του σκάφους στη θάλασσα από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλο θαλάσσιο ατύχημα.

Η Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης αφορά αποκλειστικά τη δαπάνη καθορισμού της θαλάσσιας περιοχής που ρυπάνθηκε.


Ασφαλιζόμενα κεφάλαια


Αστική Ευθύνη μέχρι του ποσού των 800.000€ για κάθε ατύχημα ή συμβάν στο σύνολο, σύμφωνα με τον Ελληνικό νόμο 4256/2014 με τα ακόλουθα όρια:


 • Ευρώ 50.000€ ανά πρόσωπο και Ευρώ 500.000€ ανά συμβάν για Σωματικές Βλάβες

 • Ευρώ 150.000€ για Υλικές Ζημίες

 • Ευρώ 150.000€ για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης.


Μη μηχανοκίνητα


 • Ευρώ 180.000€ για θάνατο και σωματικές βλάβες

 • Ευρώ 90.000€ για υλικές ζημίεςΠροαιρετικές


 • Νομική Προστασία έως 3.000€

 • Επείγουσα Υγειονομική Μεταφορά με ασθενοφόρα, αεροπλάνα ή ελικόπτερα σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της ΕλλάδοςΡΟΤΑ2 - Καλύψεις

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕ ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Σε συνδυασμό με την κάλυψη Αστικής Ευθύνης)


Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά εσάς που επιθυμείτε εκτός της κάλυψης Αστικής Ευθύνης να καλύψετε και τις ΙΔΙΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ / ΖΗΜΙΕΣ στο σκάφος, στις μηχανές και τον εξοπλισμό.


Καλύψεις:

 • Κίνδυνοι της θάλασσας (σύγκρουση, πρόσκρουση, προσάραξη, κακοκαιρία κ.α.)

 • Πυρκαγιά

 • Κλοπή

 • Κακόβουλες ενέργειες

 • Έκρηξη

 • Πειρατεία

 • Σεισμό ηφαιστειακή έκρηξη ή κεραυνό κ.λ.π


Προαιρετικές


 • Άξονα και της Προπέλας

 • Μηχανικών Βλαβών

 • Ίδιες ζημιές σκάφους κατά την μεταφορά με τρέϊλερ

 • Νομική προστασία

 • Επείγουσα Υγειονομική Μεταφορά με ασθενοφόρα, αεροπλάνα ή ελικόπτερα σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της ΕλλάδοςΖητήστε προσφορά!