Ευρωπαϊκή πίστη: Ισόβια Ασφάλιση Ζωής


Αποκτήστε προστατεύοντας τους αγαπημένους σας το πρόγραμμα Ισόβιας Ασφάλισης Ζωής της Ευρωπαϊκής Πίστης δημιουργώντας έτσι εκτός των άλλων ένα κυριολεκτικά περιουσιακό στοιχείο!


Με τη συγκεκριμένη παροχή, η Εταιρία αναλαμβάνει για εσάς την υποχρέωση, σε περίπτωση απώλειας ζωής από οποιαδήποτε αιτία, να καταβάλει στους δικαιούχους που θα έχετε εσείς ορίσει, το συμφωνηθέν κεφάλαιο.

Με τη συγκεκριμένη παροχή ο ασφαλισμένος καλύπτεται ισοβίως!


Χαρακτηριστικά προγράμματος


  • Ελάχιστο ασφαλισμένο κεφάλαιο € 10.000

  • Μέγιστο ασφαλισμένο κεφάλαιο : €100.000

  • Διάρκεια ισόβια.

  • Τα ασφάλιστρα παραμένουν σταθερά!


Προαιρετικές καλύψεις


  • Κάλυψη σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα του ασφαλισμένου.

  • Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων στη περίπτωση που οποιαδήποτε αιτία έχει ως συνέπεια την ολική ανικανότητά σας για εργασία εξασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη συνέχιση του Ασφαλιστικού σας Προγράμματος.Ζητήστε προσφορά!

Επικοινωνία

Ωράριο γραφείου

Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 17:00

Σάββατο:  09:00 - 14:00

Κατόπιν ραντεβού & απόγευμα